Miljö och trafiksäkerhet

Nybro Transport och Nya Elwoods Åkeri är certifierat inom miljö, kvalitet och trafiksäkerhet. Detta är en ständigt pågående process som ska bidra till att vi på ett kvalitativt, trafiksäkert och miljöanpassat sätt levererar gods till våra kunder.

Våra företag vill bidra till en långsiktig hållbar utveckling och i möjligaste mån minska transporternas miljöpåverkan. Vi byter kontinuerligt ut våra äldre fordon mot nya Euro 6 bilar. Detta bidrar även till en säkrare trafikmiljö i och med en allt mer avancerad teknik. Vi följer månadsvis upp våra chaufförers körstil via Volvo Connect där vi bland månadsvis tar fram rapporter och siffror på tomgångskörning, utrullning och hastighet. Vår strävan är att använda bästa miljöanpassade drivmedlet i förhållande till pris.

Vi är ISO-certifierade av SBcert och godkända av Fair Transport.

Nybro Transport - Certifikat SBCert
Nybro Transport - Certifikat Fair Transport